Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

BİLEN DENETİM yönetim danışmanlığı hizmetlerinin başlıcalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Kurumsal yeniden yapılanma ve organizasyonel değişim danışmanlığı,
  • En iyi yönetim uygulamaları ve yönetişim konusunda danışmanlık,
  • Aile şirketlerinin yeniden yapılandırılması ve kurumsallaştırılması,
  • Kurumsal performans değerlendirmesi danışmanlığı,
  • Faaliyetlerle ilgili stratejik planlama danışmanlığı,
  • Makro ekonomik ve sektörel danışmanlık hizmetleri,
  • Kredi derecelendirme (rating) süreçlerinde, finansal verilerin analizi, sonuçların yorumlanması,
  • Finansal verilerin en sağlıklı ve anlaşılır şekilde rating analistlerine sunumu,
  • Güncel finansal duruma ilişkin öneri ve değerlendirmelerde bulunulması.