Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim kapsamında sunduğumuz hizmetler ana başlıklar halinde aşağıdadır.

  • Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetim yaptırmakla yükümlü olan şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetimi,
  • UFRS (IFRS)  raporlamaları,
  • Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer bağımsız kurum ve kuruluşların mevzuatına tabi şirketler için zorunlu bağımsız denetim ve raporlama,
  • Gönüllü olarak yaptırılacak özel amaçlı bağımsız denetimler,
  • Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği ve Tek Düzen Muhasebe Planı’na göre hazırlanmış finansal tablolardan TFRS’ ye geçiş işlemleri,
  • İç kontrol sistem ve süreçlerinin denetimi,
  • Dünya Bankası, Avrupa Birliği, kalkınma ajansları ve benzeri kuruluşlarca finanse edilen projelerin denetimi,
  • Özel kanunları uyarınca bağımsız denetime tabi olmaları öngörülen kurum ve kuruluşların bağımsız denetimi,
  • Konkordato talep eden firmaların bağımsız denetimi,
  • Diğer bağımsız denetim hizmetleri.