Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Kurumsal Finansman Danışmanlığı

BİLEN DENETİM olarak müşterilerimizin finansal yapılarını güçlendirmeye odaklanıyor, hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak etkin kurumsal finans çözümleri geliştirerek, karar alma süreçlerinde yol gösterici ve destekleyici hizmetler veriyoruz.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler ana başlıklar halinde aşağıdadır.

 • Şirket birleşme, satış ve satın almaları ile ilgili danışmanlık,
 • Şirket değerleme ve finansal fizibilite çalışmaları,
 • Finansal yeniden yapılandırma ile borç ve finansman ihtiyacının tespiti çalışmaları,
 • Halka arz danışmanlığı,
 • Bütçeleme, sapma analizleri, nakit yönetimi danışmanlığı,
 • Müzakere desteği ve pazarlık süreçleri danışmanlığı,
 • Alım öncesi şirket ön incelemesi (due diligence) ve raporlaması,
 • Sermaye yapısındaki değişikliklerle ilgili danışmanlık ve bunlarla ilgili hizmetlerin verilmesi,
 • Maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamaları, muhasebe sistemi kurulumu, sistem yeniden yapılandırmaları,
 • Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi,
 • İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kurum ve kuruluşlar ile Vergi mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi,
 • Kurumlara ilişkin mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık hizmetleri.