Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

BİLEN DENETİM olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin başlıcaları şunlardır.

  • Yatırımlara ilişkin kalıcı ve potansiyel risk faktörlerinin tespiti ve yönetimi hakkında değerlendirmeler yapılması,
  • Reel yatırım alanları ve projeleri önerilmesi, bunlara ilişkin fizibilite raporlarının hazırlanması,
  • Mevcut şirketlere yurt içi ve dışından ortak ve katılımcı bulunması,
  • Proje finansman ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının belirlenerek yurt içi ve dışı bankalar, finans kuruluşları ve/veya finansman kurumlarından mali kaynak teminine yönelik çalışmalar yapılması,
  • Müşterilerinin faydalanabileceği en uygun teşvik mekanizması belirlenerek, teşvik belgelerinin alınması ve kapatılmasının her aşamasına ilişkin danışmanlık yapılması,
  • Kurumsal yatırımcı amaçları ve likidite seçimlerine göre gerekli yatırım stratejilerinin belirlenmesi, bunlara ilişkin kısa ve uzun vadeli planların hazırlanması,
  • Yeni yatırımlar için açılış öncesi bütçeleme, yönetim ve muhasebe sistemleri, üst düzey yönetici temini ve her türlü mali ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Yatırımların sermaye yapısı ve vergisel sonuçları hakkında rehberlik hizmetleri sağlanması.