Cumhur İnan BİLEN

Cumhur İnan BİLEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhur İnan BİLEN Yeminli Mali Müşavir

1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Anadolu Lisesi’ni, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirdi. 2010 yılında Gazi Üniversitesi’nde Maliye, 2012 yılında da Vlerick Business School, Leuven-Belçika’da, Uluslararası İşletmecilik (International MBA) alanında yüksek lisans programlarını başarıyla tamamladı.

2004 yılında Maliye Bakanlığı açılan kariyer sınavını başarıyla kazanarak Hesap Uzman Yardımcısı olarak mesleki kariyerine başlamış, 2007 yılında yeterlik sınavı sonucunda Hesap Uzmanı olarak atanmıştır. 2004-2009 yılları arasında hesap uzmanı olarak, çok sayıda büyük ölçekli yerli ve yabancı işletmeler nezdinde vergi incelemeleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) görevlendirmesiyle karapara inceleme ve soruşturmalarını yürütmüştür. Maliye Bakanı adına yürütülen “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın Türk Vergi Mevzuatına Uyumu” konulu özel projenin koordinatörlüğü görevini ve “İnşaat Sektörünün Vergilendirilmesi”, “KDV’de Sorumluluk Müessesesi”, “Finansal Kiralama İşlemlerinde Vergileme” konularındaki Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu Kararları’nın raportörlük görevini yürütmüş ve bu konularda akademik düzeyli çok sayıdaki konferansa konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. “Düz Oranlı Vergi Sistemi ve Dünya’daki Örnekler Işığında Türkiye’de Uygulanabilirliğinin Tartışılması” konulu hesap uzmanı yeterlik etüdünü hazırlamıştır. 2007 yılında göstermiş olduğu üstün çalışma performansı nedeniyle dönemin Maliye Bakanı tarafından 2008 yılında takdim edilen üstün hizmet ödülüne layık görülmüştür.

2009 ve 2011 yılları arasında 2 yıl süreyle, Paris merkezli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organization of Economic Cooperation and Development, OECD) Vergi Bölümü Direktörlüğü’nde çok uluslu şirketlerin vergisel denetimi, büyük mükelleflerin denetimi, transfer fiyatlandırması, ülkeler bazında raporlama, off-shore vergi kaçakçılığıyla mücadele, agresif vergi planlaması, uluslararası vergi incelemeleri, vergisel bilgilerin değişimi elektronik denetim, elektronik ticaretin vergilendirilmesi, vergi idarelerinin reorganizasyonu gibi konularda hazırlanan raporlara vergi danışmanı (tax consultant) unvanıyla katkı sağlamış, Viyana, Ankara, Dubai gibi OECD vergi merkezlerinde düzenlenen uluslararası vergi planlaması, transfer fiyatlandırması konulu konferanslara konuşmacı olarak katılım sağlamış ve Eylül 2010’da İstanbul’da OECD-Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) işbirliğinde, 50’nin üzerinde ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası vergi idareleri konferansı kapsamında OECD-GİB arasındaki koordinasyonu yürütmüştür.

2012 yılında, P&G’nin (Procter&Gamble (P&G) European Central Office) Afrika’da yapmayı planladığı bir yatırımla ilgili olarak fizibilite çalışmalarında bulunmuştur. Aynı yıl içerisinde 6 hafta süreyle, Belçika Kalkınma Ajansı’nın (Belgian Development Agency-BTC) kurumsal stratejisine paralel olarak uygulamaya koymayı düşündüğü kurumsal zeka araçları (business intelligence tools) BTC adına incelemeler yürütmüştür.

2012 – 2014 arasında, vergi müfettişi olarak, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nda Risk Analiz Merkezi’nin kuruluş çalışmalarında görev almış ve vergi incelemelerine yönelik mükellef seçimi ve riskli alanların tespitine yönelik risk analiz programı yazılım çalışmalarını koordinatör kişi olarak yönetmiştir. VDK’nın Avrupa Birliği (AB), OECD ve diğer ülke gelir idareleriyle uluslararası işbirliği projelerinin koordinasyonunu yapmıştır. VDK’nın 23-24 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da AB ve OECD işbirliğinde düzenlediği uluslararası konferansın tüm hazırlıkları ve planlamasını koordinatör kişi olarak yönetmiştir. Transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye, uluslararası vergi incelemeleri, vergisel bilgilerin değişimi konularında vergi müfettişleri ve meslek mensuplarına yönelik eğitimler vermiştir.

2014 yılı Mayıs ayında kamudaki vergi müfettişliği görevinden isteğiyle ayrılarak, inşaat (taahhüt&gayrimenkul geliştirme), PPP sağlık, havalimanı işletmeciliği, enerji, tarım, medikal, maden, hizmet(güvenlik-catering-tesis yönetimi), IT, akıllı dijital reklamcılık, sigortacılık gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan YDA Group’da Mali İşler Koordinatör Vekili (Deputy CFO) olarak göreve başlamış, 2017 yılı Mart ayında da Group Mali İşler Koordinatörü (Group CFO) olarak atanmış ve 2017 yılı Aralık ayına kadar anılan görevi yürütmüştür. Görev süresince, BİLEN;

  • Group’un nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD’nin) yerel para cinsinden yatırım yaptığı yerel para cinsinden ilk özel sektör tahvil (ÖST) ihracı, Türkiye’nin ilk 4 yıl vadeli ÖST ihracı ve Türkiye’nin ilk yeşil & sürdürülebilir ÖST ihracınında içinde bulunduğu 4 ÖST ihracı ile Group’un ilk kez kredi derecelendirmesi (rating) alınması ve rating güncellemesi süreçleri ile yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi süreçlerinin tüm koordinasyonunu,
  • Group’un yerli ve yabancı finansal kuruluşlarla (EBRD, IFC, İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Unicredit, SiemensBank, Credit Europe, vb.) ilişkilerinin koordinasyonunu,
  • IFRS (International Financial Reporting Standars, Uluslararası Muhasebe Standartları) bazlı konsolide ve solo bağımsız denetim raporlarının hazırlanması süreçlerinde bağımsız denetçilerle ilişkileri,
  • Group konsolide bütçelerinin ve projeksiyonlarının hazırlanması süreçlerini,
  • Group Şirketlerinin vergi beyannamelerinin düzenlenmesi, vergi teşviklerinden etkin şekilde yararlanması, vergi dava dilekçelerinin hazırlanması süreçlerine katkı sağlanması ve vergi uyuşmazlıklarında Şirketin İdare ve Yargı makamları nezdinde temsil edilmesi,
  • Şirket yeniden yapılandırmaları ve ortaklık-satın alma görüşmelerinin yürütülmesi,
  • Group tarafından imzalanan sözleşmelerin mali-ticari riskler yönünden değerlendirilmesi,
  • Şirket tarafından PriceWaterhouseCoopers (PWC) ile ortaklaşa yürütülen halka arz (IPO) alternatifleri, merkez fonksiyonların yeniden yapılandırılması ve Aile Anayasası konularındaki kurumsallaşma çalışmalarının koordine edilmesi,
  • Şirketin iş geliştirme (business development) çalışmalarının mali ve finansal due diligence kısımlarının koordine edilmesi süreçlerini yönetmiştir.

Group şirketlerinden bazılarında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak icraya dönük pek çok karara katkı sunmuştur.

Vergi, muhasebe, finans, sermaye piyasaları ve proje finansmanı konularında yerli (Vergi Dünyası, Yaklaşım, Maliye Postası) ve yabancı (World Finance, Bonds&Loans Magazine) dergilerde çok sayıda makalesi ve “Kontrol Edilen Yabancı Kurum (Controlled Foreign Corporations-CFC) Kazançlarının Vergilendirilmesi” isimli yüksek lisans tezi ile “Vergisel Bilgilerin Değişimi ve Uluslararası Vergi İncelemeleri” konusunda yayınlanmamış akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Ankara YMM Odası Mevzuat Komisyonu Üyeliği ve Vergi Konseyi Araştırma Gruplarında Ankara YMM Odasını temsilen raportörlük çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca, ticaret, idare ve vergi mahkemelerinde bilirkişilik ve konkordato komiserliği görevlerini de ifa etmektedir.

BİLEN, Yeminli Mali Müşavirlik (TÜRMOB) ve Bağımsız Denetim (KGK) ruhsatları ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri (SPL) Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim lisanslarına sahiptir. Halihazırda Hacı Bayram Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve iyi düzeyde Fransızca bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.